1290, febrer, 11. Reconeixement

Full Text
Share
Reconeixement de Fra Guillem Vicenç, comanador de l'Hospital Nou de Girona, de què l'Hospital té per Arnau de Ribera, cavaller, i el seu fill Arnau, dos cellers situats a la cellera de Millàs ​
​Tots els drets reservats

Localització