1289, octubre, 24. Capbreu

Text Complet
Compartir
Capbrevació de Bernat Guerau, fill i hereu del difunt Bernat Guerau, ciutadà de Girona, a Ermengarda de Vilanova, infermera de Sant Daniel, d'un clos situat a Sant Joan de Mollet ​
​Tots els drets reservats

Localització