1289, maig, 12. Venda

Full Text
Share
Venda i definició de Ramon Renall, clergue de Girona i procurador de Pere de Cornellà, germà seu, a Brunissenda de Cursavell, pietera de Sant Daniel, d'un quadre de terra i dues feixes, que havien estat del mas Jugador, situades al pla de Girona; pel preu de dos-cents sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització