1287, setembre, 04. Establiment

Full Text
Share
Establiment d'Arnau de Meixella, clergue i procurador del castell de Toralles, a Berenguer de Casadevall de Pineda, una vinya que havia estat del difunt Arnau de Casadevall, pel preu de tres sous barcelonins d'acapte ​
​Tots els drets reservats