1287, juliol, 10. Venda

Full Text
Share
Venda de Berenguer de Gornal, senyor del castell de Vilobí d'Onyar, a Arnau Camps, clergue, i Bernat Camós, ciutadà de Girona, marmessors del difunt Pere de Fontclara, la fàbrega (o ferreria) de Vilobí pel preu de tres mil quatre-cents sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització