1256, febrer, 05. Establiment

Full Text
Share
Establiment de Beatriu de Medinyà, senyora de Toralles, amb el consell del seu espòs Dalmau de Medinyà, a Guillem de Pomer de Toralles de la batllia de Toralles; pel preu de dos-cents sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització