1287, juliol, 07. Permuta

Full Text
Share
Permuta d'Arnau de Camps i Bernat Camós, marmessors de Pere de Fontclara, amb Arnau Rafart, ciutadà de Girona, del domini directe del mas de Palau Sacosta per una casa situada prop de l'església de Sant Feliu de Girona més cent cinquanta sous ​
​Tots els drets reservats

Localització