1285, gener, 11. Venda

Full Text
Share
Venda de Bernarda, vídua de Ramon Gil de Castellar de Sant Martí Vell, i els seus fills Pere i Ramona, a Ponç Mascaró, del Mercadal de Girona, de la meitat d'un bosc situat a Madremanya, que tenen amb Berenguer Gil del mateix lloc, pel preu d'onze sous; salvat el dret de Sant Daniel i de Guillem de Bevià ​
​Tots els drets reservats

Localització