1284, juliol, 29. Capbreu

Text Complet
Compartir
Capbrevació de Ramon Pagà, de Madremanya, a Arnau de Ribera, cavaller, del seu mas, del qual n'estableix els censos i prestacions a satisfer ​
​Tots els drets reservats