1283, juny, 19. Dispensa

Full Text
Share
Dispensa de Ramon d'Avinyó, ardiaca de la Selva, Bernat Guillem de Clarà, canonge de la seu, i Pere de Banyoles, prevere del capítol de la seu, com a comissionats del bisbe de Girona, a Cecília de Foixà, abadessa de Sant Daniel, del seu naixement il·legítim; i al mateix temps donen el seu consentiment a l'elecció feta per la comunitat i confirmen la resolució d'aquesta ​
​Tots els drets reservats