1282, octubre, 12. Venda

Full Text
Share
Venda d'Andreu de Mosqueres, de Celrà, a Bernat Palet i la seva esposa Guillema, de Juià, d'una feixa de terra, situada al lloc anomenat Balascud, a la parròquia de Celrà, pel preu de cent quinze sous barcelonins, salvat el dret de la infermeria de Sant Daniel ​
​Tots els drets reservats

Localització