1282, juliol, 02. Concòrdia

Full Text
Share
Concòrdia arbitrada per Guillem Gaufred, tresorer de la Seu de Girona, i Bernat de Vilafreser, sagristà segon de la Seu, en la causa moguda entre Arnau de Meixella, prevere, i la Cambreria de Sant Daniel, representada per la cambrera Guillema de Sarrià, pels drets senyorials sobre Toralles i Setcases, que Sant Daniel té per testament de Jusiana de Cervera ​
​Tots els drets reservats

Localització