1281, novembre, 19. Capbreu

Full Text
Share
Capbrevació de Berenguer de Torroja, de Madremanya, a Arnau de Ribera, cavaller de Calonge, i el seu fill Arnau, d'una vinya amb terra i un bosc situats a la parròquia de Sant Esteve de Madremanya, en el Coll des Pex, pel qual paga un cens anual d'un parell de gallines per Nadal ​
​Tots els drets reservats

Localització