1280, octubre, 21. Establiment

Full Text
Share
Establiment de la comunitat de Sant Daniel, representada per l'abadessa Berenguera [de Palegret], a Guillem Resclosa i la seva esposa Berenguera, de Púbol, d'un clos i un camp situats a Púbol, a fi que hi construeixin un mas; tot pel preu de cent sous barcelonins d'entrada ​
​Tots els drets reservats

Localització