1278, maig, 21. Establiment

Full Text
Share
Establiment de Guillem d'Aguiló, fill del difunt cavaller Berenguer d'Aguiló, a Bernat de Riusec de Madremanya, la seva esposa Ferrera i el seu fill Pere, del molí d'Aguiló, situat a la riera de Riusec, entre el torrent de Poadors i el de Vallderolf, a cens anual de set mitgeres d'ordi ​
​Tots els drets reservats

Localització