1278, març, 10. Venda

Full Text
Share
Venda de Mascarosa, filla de Bernat Ferrer de Pradell, i el seu espòs Ferrer de Pradell, de Madremanya, a Bernat Dalmau i la seva esposa Ermessenda, de Millàs, d'una feixa de terra, situada a Millàs, a l'indret de Clota, pel preu de vint-i-vuit sous ​
​Tots els drets reservats

Localització