1278, febrer, 27. Capbreu

Full Text
Share
Capbrevació de Guillem Xandri, de Caldes, al priorat del monestir de Sant Daniel, dels masos Bofill, Bou i la meitat del mas Porta, tots situats a la parròquia de Caldes, que té per l'ofici del priorat del monestir de Sant Daniel, i aquest per la fundació d'Agnès de Foixà ​
​Tots els drets reservats

Localització