1278, gener, 22. Heretament

Full Text
Share
Heretament que fa Ermessenda, vídua de Valentí de Trilla, al seu fill Pere, del mas Trilla, situat a la parròquia de Salitja i Sant Dalmai, el qual Pere hipoteca per set-cents sous que rep en dot de la seva esposa Maria Bohigues de Sant Dalmai ​
​Tots els drets reservats

Localització