1277, novembre, 30. Establiment

Full Text
Share
Establiment de la comunitat de Sant Daniel, representada per l'abadessa Berenguera [de Palegret], a Bernarda, esposa de Pere Aranyó i filla de Bernat Taverner, d'una casa amb hort, situada a la vall de Sant Daniel, prop de la coromina del monestir, per la qual pagarà una lliura de cera d'entrada i un cens anual de vint diners barcelonins per Nadal ​
​Tots els drets reservats

Localització