1277, gener, 06. Venda

Full Text
Share
Venda de Ramon de Pontós, cavaller de Monells, i la seva esposa Ermessenda, a Gueraua de Ribera, esposa del cavaller Arnau de Ribera, del domini i el dret sobre Guillem de Riusec de Madremanya i la seva esposa Guillema i tota llur descendència, qui Ramon de Pontós va comprar a Bernat de Cornellà, ciutadà de Girona; tot pel preu de tres-cents sous ​
​Tots els drets reservats