1276, juny, 22. Reconeixement

Full Text
Share
Reconeixement de Fresca de Torrent, pietera de Sant Daniel, a Martí Ermengol, ciutadà de Girona, de la donació que Elisenda de Vilademany havia fet als germans Pere, Martí i Joan Ermengol del mas d'Aranu de Jugador, situat el pla de Girona, i d'altres camps pròxims; propietats que es troben sota domini directe de la pietera de Sant Daniel a la qual han de pagar deu sous de cens anual ​
​Tots els drets reservats

Localització