1276, juny, 19. Reconeixement

Full Text
Share
Reconeixement de Bernat d'Orriols, senyor d'Albons, a Guillema de Peratallada, cambrera de Sant Daniel, del deute de cinc-cents cinquanta-vuit sous i quatre diners barcelonins, pel qual li assigna el delme de l'Angle, fins que el deute sigui redimit ​
​Tots els drets reservats