1275, setembre, 11. Venda

Full Text
Share
Venda de Bernat Messeguer, de Millàs, a la seva germana Guillerma d'un casal de terra o solar, situat a Millàs, el costat de la casa de Guillerma, pel preu de cent sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització