1275, maig, 16. Àpoca

Full Text
Share
Àpoca de Ramon Roig, cavaller i marmessor d'Ermessenda de Portella, conforme ha rebut de Cecília de Foixà, priora i infermera de Sant Daniel, la quantitat de dos-cents sous per la cessió dels drets dels marmessors sobre els trenta-quatre marcs d'argent d'Ermessenda de Portella usats per Berenguera de Palera per pagar la compra el capmàs Renau de la parròquia de Santa Maria de Salitja ​
​Tots els drets reservats

Localització