1275, gener, 16. Capbreu

Full Text
Share
Capbrevació d'Arnau de la Torre, de Palol, a Ramon de Lledó, clergue i beneficiari del benefici fundat per Brunissenda de Gironella a Sant Daniel, del capmàs de Torre situat a la parròquia de Sant Martí Vell ​
​Tots els drets reservats

Localització