1274, desembre, 13. Venda

Full Text
Share
Venda de Ramon d'Estrada, de Madremanya, a la seva germana Bernarda, filla d'Adalaida de Bosch, d'una feixa de bosc, situada a la parròquia de Madremanya, al lloc anomenat Puig de Gudell, pel preu de deu sous barcelonins; salvat el dret de Bernat de Bellmirall ​
​Tots els drets reservats

Localització