1271, febrer, 20. Venda

Full Text
Share
Trasllat de la venda de Maria Capellera de Montilivi, i els seus fills Ramon, Arnau, Bernarda i Ramona, a Pere Aranyó i la seva esposa Bernarda, del mateix lloc, d'un quadró de terra situat a Montilivi, pel preu de cinquanta sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització