1270, desembre, 23. Venda

Full Text
Share
Venda de Berenguer Mir, la seva mare Adelaida, i els seus fills Berenguer i Ramon a Berenguer de la Serra, tots de Sant Gregori, d'una feixa de terra situada a la parròquia de Sant Gregori, al lloc anomenat els Clopers, pel preu de cent quaranta-cinc sous barcelonins, salvat el dret de Sant Daniel ​
​Tots els drets reservats

Localització