1270, octubre, 18. Permuta

Full Text
Share
Permuta d'Arnau de Font, de Madremanya, amb Bernat de Bellmirall, ciutadà de Girona, i Fra Pere Gener, comanador de la casa de l'hospital nou de Girona, del mas Pradell de Millàs a canvi d'una vinya situada a Madremanya, al lloc de Grecs ​
​Tots els drets reservats

Localització