1269, octubre, 12. Remissió

Full Text
Share
Remissió de Ponç Hug, comte d'Empúries, dels drets sobre la coromina que el monestir de Sant Daniel té a Vilamalla i que la difunta abadessa Berenguera de Palera comprà a Arnau de Palol i els seus fills, els quals la posseïen en feu del comte Absolt a la comunitat del pagament dels censos endarrerits i futurs i reconeix que Pere de Forques és home propi de Sant Daniel, i no deu cap cens a Ramon Cerç, batlle de Siurana ​
​Tots els drets reservats

Localització