1268, desembre, 26. Venda

Full Text
Share
Venda de Pere Alemany, senyor de Vila-romà, i els seus fills Pere i Arnau, a Ermessenda d'Anglès del mas dit Moratell, situat a la parròquia de Sant Sadurní [de l'Heura], al lloc anomenat Rissec, i de totes les seves pertinences situades en aquesta parròquia i en la de Sant Genís de Monells; tot pel preu de tres-cents sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització