1268, abril, 07. Venda

Full Text
Share
Venda de Bernat Companyó de Riba, la seva mare Berenguera i la seva germana Agnès, a Bernat Gener de Segalars, tots de Sant Gregori, d'una feixa de terra situada a la parròquia de Sant Gregori, al lloc anomenat Pujolar, pel preu de trenta-quatre sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització