1265, desembre, 15. Donació

Full Text
Share
Donació d'Agnès de Foixà, vídua de Ramon de Gironella, a la comunitat de Sant Daniel de la quarta part del delme de la parròquia de Caldes de Malavella i Franciac, que ella tenia per donació del seu difunt marit i en feu pel bisbe de Girona, el qual el destina a dotar pitances i aniversaris. Serà administrat per la seva filla Cecília, priora ​
​Tots els drets reservats

Localització