1265, març, 15. Concessió

Full Text
Share
Concessió de Guillem de Tamarit, comanador de la casa del Temple de Castelló, a la comunitat de Sant Daniel, representada per l'abadessa Berenguera, d'una casa amb la seva era, situada al vilar de Vilamalla, pel preu de vint sous melgoresos ​
​Tots els drets reservats

Localització