1261, novembre, 12. Donació

Full Text
Share
Trasllat de la donació de Ramon de Gironella, cavaller, a la seva esposa Agnès [de Foixà] de tot l'honor que té en el terme i la vila de Rupià i en la seva parròquia de Sant Vicenç, una quarta part del delme de la parròquia de Santa Maria i Sant Esteve de Caldes i del terme de Franciac i els masos de Bofill, Porta i Bou ​
​Tots els drets reservats

Localització