1261, novembre, 11. Reconeixement

Full Text
Share
Reconeixement de Berenguera, filla del difunt Bernat [Quadre] de la vila de [Ridale Forano], de ser dona pròpia del monestir de Santa Maria de Valldemaria, pel qual paga un cens anual d'un parell de gallines per Nadal ​
​Tots els drets reservats

Localització