1258, febrer, 07. Venda

Full Text
Share
Venda d'Arnau Ferrer de Terrades, de Vila-roja, i la seva esposa Ermessenda, a Pere de Segalars, de Sant Gregori, d'una feixa de terra situada en el pla de Segalars, a la parròquia de Sant Gregori, que tenen pel monestir de Sant Daniel; pel preu de seixanta-cinc sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització