1257, gener, 10. Àpoca

Full Text
Share
Àpoca de Pere de Castellnou, bisbe de Girona, conforma a rebut de Berenguera de Palagret, abadessa de Sant Daniel, quatre-cents sous barcelonins dels mil que li ha de pagar en concepte de la concessió, lloació i confirmació del delme de Setcases, que Jusiana, difunta, deixà per testament a Sant Daniel ​
​Tots els drets reservats

Localització