1256, abril, 26. Establiment

Full Text
Share
Establiment de Bernat Esteve a Pere de Masó, resident a Girona, d'un camp situat prop de l'Onyar, [a Girona], dins l'alou de Sant Daniel; pel preu de cinquanta sous d'entrada ​
​Tots els drets reservats

Localització