1256, gener, 07. Garantia d'evicció

Full Text
Share
Garantia d'evicció de Ramon de l'Escala i Bernat Estruç a Berenguer de Jonquer per la venda del mas de Ramon de Suredes de Quart, duta a terme entre aquest i Pere Estruç i la seva esposa Guillerma el tres de gener del mateix any ​
​Tots els drets reservats

Localització