1256, gener, 03. Venda

Full Text
Share
Venda de Pere Estruç i la seva esposa Guillerma a Berenguer de Jonquer del mas de Ramon de Suredes, situat a Quart, pel preu de mil cent cinquanta sous ​
​Tots els drets reservats

Localització