1255, març, 23. Reconeixement

Full Text
Share
Reconeixement i concessió de Bru de Bellmirall a David Massip, fill de Bonmacip de Barcelona, de la compra que féu a Bonastruc de Torre d'una vinya situada a Vila-roja, per vint-i-cinc sous ​
​Tots els drets reservats

Localització