1255, febrer, 11. Venda

Full Text
Share
Venda d'Arnau Grill i la seva esposa Guillerma a Bernat Gener de Segalars d'una peça de terra situada prop del mas Martorell, a la parròquia de Sant Gregori, pel preu de set sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització