1254, gener, 03. Venda

Full Text
Share
Confirmació de la venda que Bernat d'Aiguaviva feu a Pere de Fontclara de la casa d'Aiguaviva amb el seu celler, del mas Feliu de Crosa, la "mansata" de Falgers que té el fill de Bernat Ferrer, la borda Pere Domènec, el mas Beatriu de les Olives, tots situats a la parròquia de Sant Joan d'Aiguaviva, la quarta part del delme de la parròquia d'Aiguaviva, el mas Bernat de Puig i el mas Marc, ambdós de la parròquia de Vilobí i la quarta part del delme de la parròquia de Vilobí; tot pel preu de cinc mil sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització