1252, maig, 08. Donació

Full Text
Share
Donació de Ponç Hug, comte d'Empúries, a la comunitat de Sant Daniel, representada per l'abadessa Berenguera, de tots els censos i agraris que pertanyen a la coromina, al casal i a l'era situades a Vilamalla i que els germans Bernat de Palol i Pau de Palol, fills del militar Arnau de Palol, tenien en feu per Ponç Hug i vengueren a Sant Daniel; a canvi del qual rep en concepte de mil dos-cents sous melgoresos ​
​Tots els drets reservats

Localització