1252, abril, 02. Donació

Full Text
Share
Donació de Berenguer d'Empúries, procurador dels germans Bernat de Palol i Pau de Palol, fills d'Arnau de Palol, a Ramon de Candera, capellà del monestir de Sant Daniel en representació d'aquest i de la seva abadessa Berenguera, de la possessió de la coromina, el casal i l'era situades a Vilamalla que els germans vengueren a la comunitat ​
​Tots els drets reservats

Localització