1252, març, 16. Reconeixement

Full Text
Share
Reconeixement d'Arnau de Navata, senyor de Perelada, de la venda que Bernat de Palol i Pau de Palol, fills d'Arnau de Palol, feren a la comunitat de Sant Daniel, representada per l'abadessa Berenguera, d'una coromina, un casal i una era situades a Vilamalla, i de la qual no en té senyoria ni cap dret ​
​Tots els drets reservats

Localització