1252, març, 11. Donació

Full Text
Share
Donació de Bernat de Palol i Pau de Palol, fills d'Arnau de Palol, a la comunitat de Sant Daniel, representada per l'abadessa Berenguera, de tots els drets que tenen sobre la coromina situada a Vilamalla que vengueren a la comunitat ​
​Tots els drets reservats

Localització