1251, novembre, 12. Promesa

Full Text
Share
Promesa de Ferrer de Cruïlles a Bernat d'Empúries, procurador i síndic de Sant Daniel, actuant en nom de l'abadessa Berenguera, de què en el termini d'un any farà firmar al seu germà, Ferrer de Cruïlles, monjo del monestir de Sant Miquel de Cruïlles, la venda del mas Rovira de Cruïlles, duta a terme el vint-i-sis d'octubre del mateix any ​
​Tots els drets reservats

Localització