1251, octubre, 21. Venda

Full Text
Share
Venda de Ferrer de Cruïlles, la seva mare Dolça i el seu germà Ferreró a la comunitat de Sant Daniel, representada per l'abadessa Berenguera, el mas Rovira de Cruïlles, pel preu de mil set-cents cinquanta sous barcelonesos ​
​Tots els drets reservats

Localització